ทำความสะอาด แพ็คกิ้ง และ จัดส่งสินค้า on page

ทำความสะอาด , แพ็คสินค้า , และจัดส่งผลิตภัณฑ์

  • การทำความสะอาดสินค้า

Bioticon ให้ความสำคัญกับระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งการจัดวางระบบบริการงานที่มีคุณภาพ เป็นการประกันคุณภาพและให้ความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานให้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจด้วยว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่และรับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีการฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน จดบันทึกข้อมูลและตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบหรือไม่ อีกทั้งมีแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาด และแก้ไขข้อผิดพลาดไว้ด้วย เราเน้นย้ำถึงทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ คือ ISO 9001 ISO 22716 GMP เพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรด้วย

กระบวนการทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ถือเป็นขั้นตอนแรกในการการันตีคุณภาพของสินค้าจากทาง Bioticon เราได้นำเทคโนโลยีที่มีเทคนิคพิเศษและทันสมัยมาใช้ปรับสถานะของบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานะที่ไร้ไฟฟ้าสถิต สามารถขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกได้อย่างง่ายดาย สะอาดหมดจด และหลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยเครื่องฆ่าเชื้อ UV Radiation อีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นการมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากทางโรงงานของ Bioticon นั้นสะอาดปลอดภัยปราศจากสิ่งปนเปื้อน

  • การบรรจุผลิตภัณฑ์

การบรรจุผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่อง Auto – Filling Machine เป็นการทำงานแบบ continuous flow คือสามารถทำให้ปริมาณการบรรจุผลิตภัณฑ์นั้นมีความสม่ำเสมอกันในการบรรจุแต่ละครั้ง และยังทำให้เนื้อของผลิตภัณฑ์ดูเนียนสวยไม่เลอะเทอะออกมานอกบรรจุภัณฑ์ และยังช่วยให้กระบวนการผลิตรวดเร็ว มีคุณภาพมากขึ้น ดูเป็นสากล เชื่อถือได้
บรรจุผลิตภัณฑ์ลงบรรจุภัณฑ์และซีลปิดเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนไปในขั้นตอนเดียว

เครื่อง Auto – Filling and Sealing Machine คล้ายกับเครื่อง Auto – Filling Machine เพียงแต่เครื่องนี้จะซีลปิดอัตโนมัติ เพิ่มความรวดเร็วในการผลิต มีคุณภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

  • การแพ็คและซีล

POF Film ฟิล์มคุณภาพดีที่จะช่วยยกระดับสินค้าของลูกค้า ในการหีบห่อผลิตภัณฑ์ด้วย POF Film จะช่วยปิดผนึกผลิตภัณฑ์ทุกด้านได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งการนำผลิตภัณฑ์ผ่าน Heat Tunnel เพื่อให้ฟิล์มเกิดการหดตัว ทำให้กระชับพอดีกับตัวผลิตภัณฑ์ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ดูมีมูลค่ามากขึ้น เป็นที่ประทับใจเมื่อแรกเห็น

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบวงจรรอบรับด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางขั้นสูง อีกทั้งวิสัยทัศน์เรายังมุ่งเน้นที่จะพัฒนานำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Bioticon เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์บำรุงผิวระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งทางด้านทักษะและประสบการณ์ของบุคลากรที่มากด้วยความสามารถทางการผลิตเฉพาะด้านโดยตรง สามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ เพื่อลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด สมกับที่ไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในสำเร็จของท่านเสมอมา

  • การจัดส่งสินค้า

คือ การบริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานการผลิตถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หมดปัญหาการเคลื่อนย้ายสินค้าไปเลย ด้วยทาง Bioticon ต้องการเป็นผู้ให้บริการแบบ One Stop Service เราจึงมีบริการจัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐานในการเรื่องการตรวจสอบสินค้าด้วยฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และจัดเตรียมเอกสารการส่งสินค้าที่มาตรฐาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า สินค้าจะไม่ชำรุด หรือ เสียหาย ทั้งยังมีระบบโกดังพักสินค้าที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้สินค้าที่รอการจัดส่งมีความปลอดภัย และมีคุณภาพ รวดเร็ว และตรงต่อเวลา คือสิ่งที่เราเน้นย้ำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายสูงสุด

bioticon

Bioticon รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตครีม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับความสวยความงามอื่นๆ พร้อมด้วยบริการเสริมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง ได้ประโยชน์มากกว่าทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิต และ การตลาดเพิ่มยอดขาย (ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่) หากผู้ที่สนใจอยากผลิตสินค้ากับเราสามารถกรอกรายละเอียดความต้องการได้ที่นี่ >> สร้างแบรนด์ หรือ ติดต่อที่หมายเลข 099-356-9156 หรือ แอดไลน์ Official ของ Bioticon ที่ @bioticon