ขั้นตอนที่กำลังดำเนินการ

3

1. วางคอนเซ็ปสินค้า สูตร และ ความประสงค์ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์จะเน้นในด้านไหน จากนั้นจะส่งให้ฝ่าย R&D คิดค้นและพัฒนาสูตร

2. ตัวอย่าง Sample Products ส่งให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทดลอง ถ้าผ่านและได้รับอนุมัติจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จะเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า

3. หลังจากผ่าน อย. ทางแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ จะทำการดีไซน์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า รวมทั้งถูกหลักที่ อย. กำหนดไว้

4. กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตราฐาน และ ตรงตามเวลาที่ได้กำหนดไว้ หากเกิดปัญหาในขั้นตอนไหน จะรีบแจ้งให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ทราบทันที เพื่อไม่ให้เกิดการรอ หรือ การเข้าใจผิดโดยไม่มีสาเหตุเกิดขึ้น

5. ทำความสะอาด เช็คสินค้า ทั้งบรรจุภัณฑ์ และ ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่มีความเสียหาย หรือ ผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น

6. ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อนำขายต่อไป (ในรูปลูกค้าจำหน่ายได้ทันทีหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ถึงมือแล้ว)

สัญญาและเอกสารสำคัญ

ดีไซน์ผลิตภัณฑ์